Pre firmy

BEST Košice je dynamická študentská organizácia pôsobiaca na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Našou misiou je vytvárať podmienky pre osobnostný rast študentov a umožniť im využiť ich potenciál naplno. Jadrom našej činnosti je poskytovanie doplnkového vzdelávania, prostredníctvom rôznych lokálnych a medzinárodných projektov. Popri tom podporujeme študentov v ich kariére, umožňujeme im nájsť svoje budúce zamestnanie.

 

 

„…naša organizácia potrebuje silných partnerov k dosiahnutiu vytúžených cieľov“.

 

Čo ponúkame

  • prezentácia firmy na Technickej univerzite v Košiciach a na medzinárodnej úrovni prostredníctvom 96 partnerských skupín v 33 európskych krajinách
  • propagácia firmy na webstránke www.best.tuke.sk, roznos letákov, vyvesenie plagátov v rámci univerzity
  • účasť na projektoch – organizácia medzinárodných kurzov, workshopov, súťaží inžinierov, prípadových štúdií…

 

Ponuka spolupráce ak. rok 2017/18