Board of European Students of Technology – BEST

BEST International

Map of BEST LBGs in Europe

BEST, Board of European Students of Technology je konštantne rastúca nezisková apolitická organizácia.

Od roku 1989 ponúkame komunikáciu, spoluprácu a  výmenu pre študentov z celej Európy.

96 Lokálnych BEST skupín(LBGs) v 33 krajinách vytvárajú rastúcu, dobre organizovanú, silnú, mladú a inovatívnu sieť študentov (pozri si interaktívnu mapu). Okolo 4000 študentov je zapojených do každeodenného rozvoja naších služieb a takmer milión študentov je ovplyvnených prostredníctvom naších podujatí a aktivít.

BEST sa usiluje pomôcť európskym študentom s technickým zameraním myslieť medzinárodne, spoznávať európske kultúry a rozvíjať schopnosti jednotlivcov prácou v medzinárodnom prostredí. Preto pre študentov vytvárame možnosti na stretnutie a vzájomné učenie sa cez naše akademické i neakademické kurzy a vzdelávacie sympóziá.  „Učenie tvorí majstra“, ale našim konečným cieľom je dobré pracovné miesto, preto ponúkame aj služby ako medzinárodné kariérne centrum, pre  rozšírenie možností výberu a uplatnenia na trhu práce.

BEST-triangle pngzippedno
Naša priorita je ponúknuť vysoko kvalitné služby pre študentov z celej Európy. Usilujeme sa priblížiť k sebe všetkých partnerov trojuholníka „študent-firma-univerzita“.

Pre viac informácií navštívne oficiálnu stránku http://www.bestorg.eu
Zoznam BEST kurzov http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

Local Best Group Košice (LBG Košice)

Lokálna skupina BEST Košice bola založená v roku 1994. Počas nášho 24 ročného pôsobenia sme sa podieľali na organizovaní viacerých projektov – akademické i neakademické kurzy, kultúrne výmeny, semináre pre študentov, riešenie prípadových štúdií. Vznikom tejto organizácie sa umožnilo študentom Technickej univerzity v Košiciach, aby neustále rozširovali svoje vedomosti a kráčali s modernou dobou vďaka medzinárodným projektom. Zakladateľmi boli študenti, ktorí videli možnosť rozvoja, poskytnutia väčších a lepších príležitostí pre mladých ľudí, venujúcich sa technike, vede a výskumu. Cieľom našej organizácie je poskytnúť vedomosti, informácie a praktické skúsenosti, zbližovať jednotlivé krajiny prostredníctvom mobility študentov. Oslovujeme stovky študentov, ktorí majú možnosť využiť naše služby.

História

Ako to začalo

BEST na Slovensku bol založený 26. októbra 1992 v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Iniciatíva založiť LBG (Local Best Group) v Košiciach na druhej najväčšej technickej univerzite na Slovensku (Technická univerzita Košice) začala 3. augusta 1994 Milošom Losom. V tejto dobe bolo oficiálnym nariadením ministerstva, že nová LBG Košice môže pôsobiť len na základe LBG Bratislava. Ale pre tento proces bolo nutné zmeniť štatút LBG Bratislava. Iná šanca bola vytvoriť autonómny štatút LBG Košice. Bol to viac prijateľný spôsob. Oficiálny štatút bol schválený ministerstvom vnútra a  LBG Kosice bola vytvorená 22. novembra 1994 a oficiálne zaregistrovaná. Prvý prezident a súčane štatútár bol Miloš Los.

Na Valnom zhromaždení v roku 1994 v Turíne sa stali Košice ,,baby“ členom a neskôr v roku 1996 na valnom zhromaždení v Talline plnohodnotným členom.

Podujatia:

Nadchádzajúci akademický jarný kurz – STARTUP Kosice, STANDUP Europe

Za akademický rok 2017/2018 sme zatiaľ usporiadali tieto podujatia:

BeBest Linux – séria prednášok zameráných na operačný systém linux
BeBest Agile – prednáška na agílne metódy vývoja softwéru
Múdry pes – workshop pre strojnícku fakultu, ako písať životopis a uspieť na pohovore

Ostatné:
Jar 2020 – Akademický kurz – See the BEST in I(o)T
Jar 2019 – Akademický kurz – Escape the reality: Explore the BEST virtual one
Jar 2018 – Akademický kurz – STARTUP Kosice, STANDUP Europe
Jar 2016 – Európska inžinierska súťaž EBEC
Zima 2016 – Akademický kurz – IoT, Smart future
Zima 2015 – Akademický kurz –  The world of mobile development
Jar 2013, 2014, 2015 – Európska inžinierska súťaž EBEC
Zima 2014 – Akademický kurz – Our prediction is not innovative fiction
Zima 2013 – Akademický kurz – Fly in the sky
Zima 2012 – Akademický kurz – Suit Up Marketers!
Zima 2011 – Akademický kurz – Drive a Wheel in your head
Jar 2011 – Neakademický kurz – Postav si svoj MOST
Jar 2010 – Akademický kurz – You can’t stop IT – New trends in Customer Based IT Solutions
Jeseň 2008 – Akademický kurz: Empower by Electric Power
Jeseň 2007 – Akademický kurz: Get Yourself Integrated
Leto 2006 – Neakademický kurz: RETRO ROOTS
Leto 2005 – Akademický kurz: My House – My Castle
Leto 2004 – Neakademický kurz: Crazy Outdoors – See It, Do It, Enjoy It
Zima 2003 – Akademický kurz: Priemysel & Ekológia – vojna symbiózy?
Leto 2002 – Neakademický kurz: X-Lost
Zima 2001 – Akademický kurz: Ako sa žije v e-svete
Leto 2001 – Neakademický kurz: Dôjsť k stredoveku v 21. storočí …
Leto 2000 – Neakademický kurz : Letná škola Caves 2000
Leto 1999 – Neakademický kurz: LOST – šialená chôdza prežitia
Leto 1998 – Letný kurz : Letná škola Caves
Jar 1998 – Neakademický kurz: SKI týždeň LBG Košice, Slovensko
Leto 1997 – Letný kurz: Environmentálne prípadové štúdie