Nábor BEST

V dňoch 21. a 22. februára sa uskutočnil nábor nových členov do našej lokálnej skupiny BEST Košice, ktorá je súčasťou veľkej a naďalej konštantne rastúcej neziskovej organizácie BEST , Board of European Students of Technology. Nábor sa konal v priestoroch internátu Jedlíkova 9, a taktiež na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity, kde BEST Košice má svoje sídlo.

96 Lokálnych BEST skupín v 33 krajinách vytvárajú inovatívnu sieť študentov , ktorým táto organizácia pomáha spoznávať európske kultúry, poskytuje vedomosti a praktické skúsenosti. Prostredníctvom BEST-u sa vieš zúčastniť rôznych akademických aj neakademických kurzov v rámci celej Európy , ktoré ti vedia pomôcť s tvojou budúcou kariérou, prepája študentov s ich potencionálnymi budúcimi zamestnávateľmi. BEST sa snaží spájať študentov s univerzitami, partnerskými firmami a organizáciami. Tak neváhaj, príď na najbližší nábor aj ty a pridaj sa k nám!

Zdieľať článok na Facebook-u