Členstvo

BEST TU Košice zlučuje študentov technických univerzít . Naša organizácia sa podieľa pri pripravovaní a sprostredkovaní aktivít zameraných pre študentov nie len zo Slovenska, ale z celej Európy. Hlavnou náplňou sú akademické kurzy, pracovné trhy, inžinierske súťaže.Pri organizačnej činnosti sa naši členovia stretávajú s úlohami, ktoré sú značným prínosom pre získanie a obohatenie skúseností a zručností a pomáhajú  pri profilácii vlastnej osobnosti.

Pre predstavu v skratke:

  • Spolupráca v mladom študentskom teame
  • Získavanie partnerstiev a financií na chod organizácie
  • Spôsoby a metódy organizovania študentských činností
  • Možnosť nadobudnutia a vylepšenia komunikačných a prezentačných schopností

Na prípadné otázky typu (radi zodpovieme):

  • náplň činností takejto organizácie
  • čomu všetkému sa venuje takáto organizácia
  • chuť sa zapojiť do organizovania akcii
  • stretávať sa s cieľavedomými a šikovnými členmi, ako aj bývalými členmi

V prípade Vášho záujmu zapojenia sa do našich radov, alebo otázok nás kontaktujte.

Kontakt:

Martin Urban
Human Resources

martin.urban@BEST.eu.org