Agile – able to move quickly and easily

„Agilné metodiky pre riadenie vývoja software sú také metodiky, ktoré využívajú agilný prístup, teda pružne reagujú na zmenu, priebežne rozvrhujú prácu v priebehu vývoja a overujú výstupy s užívateľmi.“

Moderné metodiky pre vývoj softvéru, je skvelá téma, ktorú nepozná každý, preto sme sa 19.02.2018    rozhodli spraviť takýto workshop a zavolali sme si odborníkov na túto problematiku. Jaro –  Product owner pre Telematics solutions, pred tým pracoval ako IT Manažér 7 rokov a Dominika, BEST alumni, ktorý nám porozprávali ako funguje vývoj na reálnych projektoch. Taktiež veľká vďaka patrí aj babám zo spoločnosti Senacor, ktoré zabezpečili občerstvenie pre účastníkov a poskytli užitočné materiáli pre naučenie sa metódy vývoju Scrum (ak ich kontaktujete, isto vám pomôžu). Za usporiadanie akcie ďakujeme Stanovi Vojtkovi.

Zdieľať článok na Facebook-u