2% z dane

Darujte nám 2% z dane!

Aj v roku 2023 nás môžete podporiť 2% z Vašich daní.
Už 28 rokov, pre študentov Technickej Univerzity v Košiciach organizujeme zaujímavé prednášky, workshopy ale dávame im aj možnosť vycestovať do zahraničia a spoznávať iné krajiny a národnosti🌎.

S Vašou pomocou vieme tieto služby poskytovať stále lepšie a kvalitnejšie. Budeme radi, ak nás podporíte aj tento rok.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

  • V prípade ak ste zamestnanec:
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) daňovém1u úradu v mieste vášho bydliska.
  • V prípade ak ste Právnická osoba, Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní (časť IV). 
  • Fyzická osoba typu A alebo B taktiež vypĺňa Údaje o príjimateľovi v daňovom priznaní.

Tu sú (predvyplnené) potrebné dokumenty:

Vyhlásenie-o-poukázaní-zaplatení-dane-FO

Potvrdenie-o-zaplatení-dane

Informácie o darovaní 2% z daní

Obchodné meno (Názov): BEST TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Adresa: LETNÁ 9, 040 01 KOŠICE

Právna forma: MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA

IČO: 31970486

Ďakujeme, že ste sa rozhodli Vaše 2% zo zaplatených daní darovať práve nám.

 

Zdieľať článok na Facebook-u