2% z dane

Kedže sme nezisková organizácia, tak na organizáciu akcií, workshopov, prednášok, kurzov a chod celej organizácie potrebujeme peniaze. Prispením nám pomôžete a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tu sú (predvyplnené) potrebné dokumenty:

Vyhlásenie-o-poukázaní-zaplatení-dane-FO

Potvrdenie-o-zaplatení-dane

 

Ďakujeme

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Zdieľať článok na Facebook-u