7. ročník inžinierskej súťaže
7. apríl 2020

EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITION

European BEST Engineering Competition (EBEC), je celoeurópska inžinierska súťaž organizovaná študentskou organizáciou BEST, ktorá priťahuje najlepších študentov technických univerzít po celej Európe.


Misiou EBECu je prepojiť študentov so zástupcami spoločností a nevládnych organizácií a rozvíjať tak ich technické schopnosti, soft skills a rozširovať obzory prácou v tíme. EBEC je kľúčovým projektom BESTu a spadá do jadra našich aktivít - poskytovanie doplnkového vzdelania študentom.
V priebehu súťaže tímy pracujú na úlohách rôznych typov, musia teda zapojiť vlastnú kreativitu, schopnosti a zručnosti. Majú možnosť získať jedinečné skúsenosti s intenzívnou prácou v tíme, multikulturálnym prostredím a skvelého pocitu z osobného rozvoja. A práve osobný rozvoj spolu s propagáciou kultúrnej diverzity, technického vzdelania a techniky ako takej sú ciele tohto projektu.
Koncept inžinierskych súťaží v BESTe vznikol už pred viac ako deviatimi rokmi a od tej doby sa ich po celej Európe konalo niekoľko stoviek.

Case Study

Kategória Case Study je zameraná predovšetkým na analytické myslenie, získavanie a hodnotenie informácií. Výstupom tak nie je žiadne zariadenie, ale hypotetické riešenie skutočného problému z oblasti techniky či manažmentu. Tieto riešenia súťažiaci prezentujú odbornej porote.

Team Design

Kategória Team Design spočíva v riešení zadaného problému formou zostrojenia funkčného zariadenia na základe zadania a v danom časovom limite. Účastníci následne prezentujú odbornej porote kľúčové princípy a postupy pri riešení a demonštrujú, že zostrojené zariadenie plní požadované funkcie. Zadanie, materiál a nástroje sú súťažiacim sprístupnené v deň konania súťaže.

SYSTÉM SÚŤAŽE

Systém European BEST Engineering Competition (EBEC) má tri základné úrovne. Viac ako 5000 študentov vstúpi do súťaže v prvej úrovni na svojich univerzitách, kde v štvorčlenných tímoch budú súperiť proti svojim kolegom. Víťazi oboch kategórií z niekoľkých univerzít sa stretnú na regionálnych, respektíve národných kolách. Tie tvoria druhú úroveň, ktorej sa zúčastní 600 študentov. Následne sa bude konať finále oboch kategórií EBECu, kde sa dostanú len tí najlepší z najlepších. 120 študentov vo štvorčlenných tímoch sa stretne v boji o víťazstvo, v boji o titul najlepších študentov techniky pre rok 2020.

Galéria

Registrácia

V tejto časti je možné zaregistrovať súťažný tím pre EBEC Košice 2020. Pred samotnou registráciou pripomíname ešte dôležité informácie:

Registrácia je možná do 13.3.2020, 23:00 CET

EBEC Košice 2020 je určený len pre študentov TUKE

Registrácia tímu po vyplnení formulára je záväzná!

Počet tímov pre jednotlivé kategórie je obmedzený nasledovne:

Team Design max. 5 štvorčlenných tímov

Case Study max. 5 štvorčlenné tímy

V prípade presiahnutia kapacity o jeden tím, rozhoduje poradie prihlásenia!

Pre prihlásenie tímu klikni na vyššie uvedené tlačidlo, vyplň a odošli formulár!

BEST TU Košice

Lokálna skupina BEST Košice bola založená v roku 1994. Počas nášho 25 ročného pôsobenia sme sa podieľali na organizovaní viacerých projektov, akademické i neakademické kurzy, kultúrne výmeny, semináre pre študentov, či riešenie prípadových štúdií. Cieľom našej organizácie je poskytnúť vedomosti, informácie a praktické skúsenosti, zbližovať jednotlivé krajiny prostredníctvom mobility študentov. Oslovujeme stovky študentov, ktorí majú možnosť využiť naše služby.

Generálny partner

genpartner

Naši partneri

Organizátori

best
best

Kontakt

Ing. Lýdia Drábiková

Hlavný organizátor

+421 (0) 911 368 176

drabikova.l@gmail.com

Jakub Hricik

Participant responsible

+421 (0) 940 850 659

jh134yc@gmail.com

BEST TU Košice

+ 421 (0) 55 602 2142

Boženy Nemcovej 32
040 01 Košice