4. ročník inžinierskej súťaže

1. - 2. Marec 2016

                                    Responsive image


European BEST Engineering Competition

European BEST Engineering Competition (EBEC), je celoeurópska inžinierska súťaž organizovaná študentskou organizáciou BEST, ktorá priťahuje najlepších študentov technických univerzít po celej Európe.Misiou EBECu je prepojiť študentov so zástupcami spoločností a nevládnych organizácií a rozvíjať tak ich technické schopnosti, soft skills a rozširovať obzory prácou v tíme. EBEC je kľúčovým projektom BESTu a spadá do jadra našich aktivít - poskytovanie doplnkového vzdelania študentom.
V priebehu súťaže tímy pracujú na úlohách rôznych typov, musia teda zapojiť vlastnú kreativitu, schopnosti a zručnosti. Majú možnosť získať jedinečné skúsenosti s intenzívnou prácou v tíme, multikulturálnym prostredím a skvelého pocitu z osobného rozvoja. A práve osobný rozvoj spolu s propagáciou kultúrnej diverzity, technického vzdelania a techniky ako takej sú ciele tohto projektu.

Koncept inžinierskych súťaží v BESTe vznikol už pred viac ako deviatimi rokmi a od tej doby sa ich po celej Európe konalo niekoľko stoviek. European BEST Engineering Competition sa však v akademickom roku 2015/2016 koná už siedmy raz.
Súťažné kategórie

Kategória Team Design spočíva v riešení zadaného problému formou zostrojenia funkčného zariadenia na základe zadania a v danom časovom limite. Účastníci následne prezentujú odbornej porote kľúčové princípy a postupy pri riešení a demonštrujú, že zostrojené zariadenie plní požadované funkcie. Zadanie, materiál a nástroje sú súťažiacim sprístupnené v deň konania súťaže.

Kategória Case Study je zameraná predovšetkým na analytické myslenie, získavanie a hodnotenie informácií. Výstupom tak nie je žiadne zariadenie, ale hypotetické riešenie skutočného problému z oblasti techniky či manažmentu. Tieto riešenia súťažiaci prezentujú odbornej porote.

Systém súťaže

Systém European BEST Engineering Competition (EBEC) má tri základné úrovne. Viac ako 5000 študentov vstúpi do súťaže v prvej úrovni na svojich univerzitách, kde v štvorčlenných tímoch budú súperiť proti svojim kolegom. Víťazi oboch kategórií z niekoľkých univerzít sa stretnú na regionálnych, respektíve národných kolách. Tie tvoria druhú úroveň, ktorej sa zúčastní 600 študentov. Do Belehradu kde sa v auguste 2016 bude konať finále oboch kategórií EBECu, sa dostanú len tí najlepší z najlepších. 120 študentov vo štvorčlenných tímoch sa stretne v boji o víťazstvo, v boji o titul najlepších študentov techniky pre rok 2016.

registrácia

Ve tejto časti je možné zaregistrovať súťažný tím pre EBEC Košice 2016.
Pred samotnou registráciou pripomíname ešte dôležité informácie:


Registrácia je možná po dobu troch týždňov - od 7.1. do 25.2. 2016, 23:00 CET

EBEC Košice 2016 je určený len pre študentov TUKE

Registrácia tímu po vyplnení formulára je záväzná!

Počet tímov pre jednotlivé kategórie je obmedzený nasledovne:

Team Design   max. 6 štvorčlenných tímov   (aktuálny stav 5/8)

Case Study   max. 4 štvorčlenné tímy  (aktuálny stav 3/8)

V prípade presiahnutia kapacity o jeden tím, rozhoduje poradie prihlásenia!

V prípade presiahnutia kapacity o viac ako jeden tím, sa uskutoční predkolo!

Pre prihlásenie tímu klikni na vyššie uvedené tlačidlo, vyplň a odošli formulár!

BEST TU Košice

Lokálna skupina BEST Košice bola založená v roku 1994. Počas nášho 21 ročného pôsobenia sme sa podieľali na organizovaní viacerých projektov, akademické i neakademické kurzy, kultúrne výmeny, semináre pre študentov, či riešenie prípadových štúdií. Cieľom našej organizácie je poskytnúť vedomosti, informácie a praktické skúsenosti, zbližovať jednotlivé krajiny prostredníctvom mobility študentov. Oslovujeme stovky študentov, ktorí majú možnosť využiť naše služby. Od 19.12.2008 je BEST Košice členom Košice IT Valley.

Partneri
best partner
inloopbest partner
Feibest partner
SVFCase Study
promiseoCase Study
itvaley

Organizátori
Kontakt

  Michaela Kupcová
  Hlavný organizátor
  michaela.kupcova@best.eu.org
  + 421 (0) 944 163 393

  Anna Ruščaková
  Hlavný organizátor
  annaruscakova@gmail.com
  + 421 (0) 949 218 383

  BEST TU Košice
  Boženy Němcovej 32
       040 01 Košice
  + 421 (0) 55 602 2142