Univerzita

University

Aktívna účasť v diskusii o otázkach týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v Európe. Propagujeme našu univerzitu tisíckam medzinárodne zmýšľajúcich študentov po celej Európe. Pre študentov prinášame nové poznatky a medzinárodné skúsenosti.

Študenti

Students

S viac ako 70 akademickými kurzami, 10 zábavnými podujatiami, 2 valnými zhromaždeniami, 8 workshopmi, internými školeniami , burzami prác , prípadovými štúdiami, kultúrnymi výmenami, školeniami, regionálnymi stretnutiami, sa ťažko nájde víkend kedy máme čas na oddych.

Firmy

Companies

BEST je aktívne prítomný na 96 technických univerzítách rozmiestnených v 33 krajinách, kde pôsobí ako most medzi vysokými školami ich študentmi a priemyslom. Vďaka projektom ktorých cieľom je poskytnúť medzinárodné doplnkové vzdelávanie, sa naši členovia lepšie uplatnia v reálnom svete.

Novinky

BEST Kurz - StartUp Košice, StandUp Europe – zhrnutie (4. a 5.deň)

06.14.2018 Čítať dalej

BEST Kurz - StartUp Košice, StandUp Europe – 3. deň

05.31.2018 Čítať dalej

BEST Kurz - StartUp Košice, StandUp Europe – 2 deň.

05.30.2018 Čítať dalej