Univerzita

University

Aktívna účasť v diskusii o otázkach týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v Európe. Propagujeme našu univerzitu tisíckam medzinárodne zmýšľajúcich študentov po celej Európe. Pre študentov prinášame nové poznatky a medzinárodné skúsenosti.

Študenti

Students

S viac ako 70 akademickými kurzami, 10 zábavnými podujatiami, 2 valnými zhromaždeniami, 8 workshopmi, internými školeniami , burzami prác , prípadovými štúdiami, kultúrnymi výmenami, školeniami, regionálnymi stretnutiami, sa ťažko nájde víkend kedy máme čas na oddych.

Firmy

Companies

BEST je aktívne prítomný na 96 technických univerzítách rozmiestnených v 33 krajinách, kde pôsobí ako most medzi vysokými školami ich študentmi a priemyslom. Vďaka projektom ktorých cieľom je poskytnúť medzinárodné doplnkové vzdelávanie, sa naši členovia lepšie uplatnia v reálnom svete.

Novinky

BEST Letné kurzy

03.12.2018 Čítať dalej

2% z dane

03.11.2018 Čítať dalej

Nábor BEST

02.21.2018 Čítať dalej